top of page

Integritetspolicy

(TN) Reseintyg365.se, som erbjuder digitala reseintyg till personer som behöver bevisa att de är testade. TN värnar om användarnas integritet och tar säkerhetsåtgärder för att skydda deras personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling

TN samlar in personuppgifter från användarna när de skapar ett konto eller använder hemsidan för att beställa digitala reseintyg. Dessa uppgifter inkluderar namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och uppgifter om tester. TN använder dessa uppgifter för att utföra tjänsterna på hemsidan och för att följa lagliga krav.

Lagring av personuppgifter

TN lagrar användarnas personuppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra tjänsterna på hemsidan och för att följa lagliga krav. Enligt lagstiftningen om sjukvård måste sjukjournaler bevaras under en viss tid, vilket inkluderar information om COVID-19-testresultat. TN kommer att ta bort användarnas personuppgifter när de inte längre behövs för att utföra tjänsterna på hemsidan eller när lagliga krav har upphört.

Säkerhet


TN har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda användarnas personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk, förlust eller förstörelse. TN använder en SSL-certifierad anslutning för att skydda överföringen av personuppgifter från användarnas datorer till hemsidan. TN använder även säkerhetsprotokoll för att skydda personuppgifterna under lagring.

Anmälningsplikt

TN är skyldigt att anmäla misstänkta fall av smittsamma sjukdomar till Folkhälsomyndigheten enligt lag. TN kan även vara skyldigt att lämna ut personuppgifter till andra myndigheter eller rättsliga instanser om det krävs enligt lag.

TN:s policy för personuppgiftshantering för Reseintyg365.se

TN tar personlig integritet på största allvar och strävar efter att alltid hantera dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information om våra kunder på Reseintyg365.se. Genom att använda vår tjänst godkänner du vår integritetspolicy.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller till oss när du använder vår tjänst Reseintyg365.se. Det kan inkludera:

  • Namn, adress och kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer)

  • Personnummer och passnummer

  • Hälsouppgifter som är relevanta för din begäran om ett reseintyg

  • Betalningsinformation och faktureringsadress

  • Information om din användning av vår tjänst, inklusive besöksstatistik och interaktion med vår hemsida.

Vi kan också samla in personlig information från andra källor, såsom offentliga register och sociala medier, om det är nödvändigt för att utföra våra tjänster.

Hur använder vi din information?


Vi använder din personliga information för att utföra vår tjänst och tillhandahålla dig med det reseintyg du har begärt. Det kan inkludera att behandla din begäran, verifiera din identitet, hantera betalning, och kommunicera med dig om din begäran. Vi kan också använda din information för att förbättra vår tjänst och skicka dig marknadsföringsmeddelanden om liknande tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

Vi kommer aldrig sälja din personliga information till tredje part. Men vi kan dela din information med följande:

  • Tjänsteleverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att utföra våra tjänster, inklusive IT-tjänster, betalningstjänster, och andra tjänster som krävs för att utföra vår tjänst.

  • Rättsliga myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller domstolsbeslut.

  • Andra enheter inom TN-gruppen, för intern administration eller för att kunna erbjuda dig liknande tjänster.

 
Hur lagrar vi din information?

Vi sparar din personliga information så länge som det är nödvändigt för att utföra vår tjänst och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Din information kommer att lagras på en säker server och vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller ändring. Som sjukvårdsföretag är vi skyldiga att följa lagar och föreskrifter gällande lagring av sjukjournaler, och din information kommer att lagras i enlighet med dessa regler. TN vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig användning, avslöjande eller åtkomst. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personliga information är säker.

Dina rättigheter

Som användare av Reseintyg365.se har du rättigheter när det gäller din personliga data. Du har rätt att begära tillgång till den personliga information som vi har lagrat om dig. Om du finner att informationen är felaktig eller ofullständig kan du begära att den korrigeras eller uppdateras. Du kan även begära att vi raderar dina personuppgifter eller att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive för automatisk beslutsfattande och profilering. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss via e-post på info@reseintyg365.se. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina frågor eller hantera dina begäran så snart som möjligt.

Observera att det kan finnas situationer där vi inte kan uppfylla alla dina begäran på grund av juridiska eller legitima skäl. Vi kommer alltid att informera dig om varför vi inte kan uppfylla en begäran och vilka åtgärder som kan vidtas i dessa fall. Vi är dedikerade till att skydda din integritet och kommer alltid att arbeta för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett rättvist och säkert sätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan från tid till annan uppdatera vår integritetspolicy. Om ändringar görs kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på vår hemsida och uppdatera ändringsdatumet. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar vår integritetspolicy för att se till att du är medveten om eventuella ändringar.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta oss på följande adress:

info@reseintyg365.se

TN:s prioritering är att skydda dina personuppgifter och säkerställa att de behandlas på ett lagligt och rättvist sätt. Vi samlar bara in nödvändig information för att erbjuda en effektiv och säker tjänst för att uppfylla dina behov. Vi delar inte din information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, utom där det krävs enligt lag.

Vi värdesätter ditt förtroende och kommer att fortsätta att arbeta hårt för att skydda din integritet och behandla dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

bottom of page