top of page
  • Reseintyg365

Förkylning eller COVID-19: Skillnaderna mellan symptomen

Det är inte alltid lätt att urskilja skillnaden mellan förkylning och COVID-19, särskilt eftersom symptomen kan vara ganska lika. Men det är viktigt att känna till skillnaderna mellan dessa två sjukdomar för att kunna vidta rätt åtgärder och undvika att sprida sjukdomen vidare. I denna artikel kommer vi att ge dig en detaljerad översikt över skillnaderna mellan symptom på förkylning och COVID-19.


Symptom på förkylning


Förkylningar orsakas vanligtvis av virusinfektioner, vanligtvis rhinovirus, och uppstår när som helst på året. Symptomen på förkylning inkluderar vanligtvis nästäppa, hosta, halsont och nysningar. Ofta känner man sig också trött och allmänt obehaglig.

Symptom på COVID-19


COVID-19 orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2 och har orsakat en global pandemi. Symptomen på COVID-19 kan variera från milda till allvarliga och kan inkludera feber, trötthet, muskelvärk, andningssvårigheter, hosta och halsont. Ett annat symptom som är vanligt förekommande är förlust av lukt- och smaksinne.


Skillnaderna mellan förkylning och COVID-19


Även om symptomen på förkylning och COVID-19 kan vara ganska lika, finns det några viktiga skillnader som man bör vara medveten om. För det första är orsaken till förkylning oftast en virusinfektion, medan COVID-19 orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2.

För det andra sprids förkylningar oftast genom droppsmitta från hosta eller nysningar, medan COVID-19 sprids genom droppsmitta och luftburen smitta. Detta innebär att COVID-19 är mycket mer smittsamt än en vanlig förkylning.


För det tredje kan COVID-19 orsaka andra och allvarligare symptom än förkylningar. Detta inkluderar andningssvårigheter, vilket kan leda till lunginflammation och andra komplikationer.


Hur man kan skydda sig själv och andra


Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för att sprida förkylningar eller COVID-19. Att tvätta händerna ofta och noggrant är en av de viktigaste sakerna du kan göra. Du bör också undvika att röra vid ditt ansikte, speciellt ögon, näsa och mun, eftersom virus kan överföras på detta sätt. Om du är sjuk bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra.

Vi rekommenderar också att du får vaccin mot COVID-19, om du har möjlighet enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vaccin är den bästa metoden för att skydda dig mot allvarlig sjukdom orsakad av COVID-19.

51 views0 comments
bottom of page