top of page

Köpvillkor

  1. Reseintyg365 erbjuder Covid-19-tester för personer som behöver intyg för resor eller andra ändamål. Genom att beställa och använda våra tjänster accepterar du våra köpvillkor och förbinder dig att följa dem.

  2. Beställning av test kan göras via vår hemsida eller genom att besöka kliniken oss per telefon eller e-post. Betalning sker i förväg via klarna eller på plats med kort. 

  3. Vi strävar efter att leverera testresultat inom utlovad tid provtagningstillfället. Vi kan inte garantera att detta alltid är möjligt, men vi kommer att göra vårt bästa för att uppnå detta mål. Testresultaten skickas till kunden digitalt.

  4. Avbokning av beställda tider kan göras fram till 24 timmar innan bokat provtagningstillfälle. Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokat provtagningstillfälle utgår ingen återbetalning samt faktureras kund om obetalt. Vid avbokning tidigare än 24 timmar återbetalas betalningen till kunden.

  5. Reseintyg365 ansvarar inte för förseningar i leveransen av testresultat eller för förlust av intäkter eller kostnader som kan uppstå på grund av sådana förseningar. Kunden ansvarar själv för att ta reda på exakt vad som gäller och vilken typ av test som är giltigt för landet du ska till.

  6. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen (GDPR). Genom att beställa en tjänst från oss godkänner du vår behandling av dina personuppgifter.

  7. Eventuella tvister mellan Reseintyg365 och kunden ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om detta inte leder till en lösning kan tvisten överlämnas till Allmänna reklamationsnämnden eller annan behörig domstol.

  8. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa köpvillkor när som helst utan föregående meddelande.

bottom of page